نحوه فعالسازی دوره

آموزش فعالسازی دوره در موبایل (آندروید) :

آموزش فعالسازی دوره در کامپیوتر :

توجه توجه! بسیار مهم :

قبل از زدن دکمه ی پایین و شروع فرایند فعالسازی، حتما یکی از ویدئو های بالا را ببینید! عواقب هر گونه مشکل که علت آن ندیدن ویدئوی آموزشی بالا باشد بر عهده خود شما می باشد.