خط مشی دوره های آموزشی ادبیات احمدی

تعاریف

دوره آنلاین: کلاس های آموزشی بر بستر اسکای روم که برنامه مشخصی دارند و ویدئوی جلسات پس از جلسه در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد. این دوره ها درسنامه دارند و به اقتضای موضوع، ممکن است آزمون آنلاین یا مجموعه تست اختصاصی نیز داشته باشند.

پکیج آموزشی: یک مجموعه شامل ویدئوی تدریس، درسنامه و مجموعه تست که بلافاصله پس از ثبت نام، کل محتوای این مجموعه در اختیار شرکت کننده قرار می گیرد.

همایش های آنلاین : یک الی چند جلسه کلاس چند ساعته آنلاین می باشد. ویدئوی جلسات پس از جلسه در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد.ممکن است آزمون آنلاین یا مجموعه تست اختصاصی نیز داشته باشند.

مدت زمان دسترسی

پس از ثبت نام، دسترسی به محتوای دوره برای شرکت کننده، مادام العمر بوده و هیچ تاریخ انقضایی برای حساب کاربری او در دوره ها تعریف نشده است.

شرایط انصراف از خرید و بازگشت وجه

دوره آنلاین: شرکت کننده پس از برگزاری آخرین جلسه ی آنلاین دوره به مدت یک هفته فرصت دارد که انصراف خود از دوره را همراه با علت عدم رضایت اعلام کند. طی حداکثر یک هفته پس از اعلام درخواست انصراف، 50 درصد هزینه پرداختی دوره به شرکت کننده بازگشت داده می شود. با توجه به اینکه یک جلسه رایگان از هر دوره در صفحه ثبت نام دوره قرار داده شده و شرکت کننده قادر به بررسی آن قبل از ثبت نام می باشد، هر گونه انصراف خارج از شرایط گفته شده مقدور نمی باشد.

پکیج آموزشی: با توجه به اینکه یک جلسه رایگان از هر پکیج در صفحه ثبت نام پکیج قرار داده شده و شرکت کننده قادر به بررسی این جلسه قبل از ثبت نام می باشد، انصراف و بازگشت وجه برای پکیج ها مقدور نمی باشد.

همایش های آنلاین : همایش ها قابلیت بازگشت وجه ندارند.

رفع اشکال درسی

تعدادی از دوره های آنلاین گروه های رفع اشکال دارند. رفع اشکال توسط پشتیبانان اختصاصی هر دوره و بصورت روزانه انجام می شود. مدت فعالیت گروه های رفع اشکال تا آخرین جلسه هر دوره می باشد.