ثبت نام مینی دوره رایگان سه گانه

شما در حال ثبت نام در مینی دوره ی ویدئویی سه گانه ادبیات کنکور هستید. این دوره شامل سه جلسه اختصاصی ویدئویی تدریس آرایه، دستور و قرابت معنایی می باشد.