وبینار رایگان علوم و فنون ادبی

"*" زمینه های مورد نیاز را نشان می دهد

مقطع*

موضوع وبینار:

شروع درس علوم و فنون ادبی در تابستان

سازوکار برگزاری:

اسکای روم با ظرفیت محدود ۳۵۰ نفره

روز و ساعت برگزاری

پنجشنبه ۳۰ تیر ساعت 20

محتوای وبینار

1- ارائه طرح و برنامه مطالعه
2- بررسی موشکافانهٔ سوالات ۱۴۰۱
3- نقد شیوه‌های متداول مطالعه عروض و آرایه و آموزش شیوه های صحیح